The worst air in town?

Ok not the most exciting or interesting article to translate but I will find some better ones.

Translation from Södermalmsnytt (Södermalm News)

The ventilation at Högalid School is almost 100 years old.

At Högalids School it is warm and humid in the classroom despite the winter weather. Both pupils and teachers are complaining and feel sick with the awful air. This is not strange as the schools ventilation is almost 100 years old!!!

It feels like we are low priority, says the Rector Sven -Erik Tunerholt as we have been waiting for renovation for several years now.

It is humid. When the sun shines it will be too warm. It smells disgusting. That describes the air in our class says pupils  Marko Sangaletti-Löfgren, Bengin Öcal and Joakim Sundberg. Teacher Pelle Flygare says that he often feels bad by the bad air when he has been in the classroom, he has to go out for a while and then go back again.

‘This is becoming more and more evident. At the start of lessons the air is ok but after 40 mins it is unbearable. Högalid School is behind and its a question of renovation, it is high time for it now’ he says.

Headmaster Tunerholt agrees with him. Since he started working at the school in 1979, he has highlighted the poor ventilation which is the same system as when the school was built in 1921 and that it should be replaced.¨

Got new governors.
It took time. But in 2006 something happened.
‘Then we renovated C wing but when we changed governors from the local authority to the education authority the work stopped’ he says.

So the air con in the remaining 10,000 sqm  is the same as it was almost 100 years ago.

‘Its so important to have good air. The allergies amongst the kids has increased rapidly and I think this gives us grounds to close the school buildings. I think its unreasonable that its taking so long to get new ventilation. It feels as if we are low priority. ‘

It is Sisab who are responsible for the ventilation at the school.

Why has it taken such a long time to make these changes?
Katarina Werner, spokesperson for Sisab, says that the idea was for the whole school to get the same changes as the C Wing renovations. But in order to keep costs down, we needed to co-ordinate the improvements in the ventiliation with other building work at the school. Because they decided to wait on the decision about school improvements and changes.

Waiting on a decision
So Sisab is waiting on a decision from the education authority.

Whats happening with that

We are looking into how we should develop Högalind for the future. Should the dance classes be under subscribed we shall transfer pupils from Liljeholmen and how should we adapt the school for these changes says Bengt Nilssons, Deputy Head of the Education Authority for Grundskolar.

So when can the ventilation be changed
Its a big undertaking, but how long it takes depends on exactly how big it will be. This is a little bit of speculation but if Sisab can do the work at the same time as the other changes throughout the school I think it will be winter 2010.

Original text.

SÄMSTA LUFTEN I STAN?
På Högalidsskolan är ventilationen nästan 100 år gammal

På Högalindsskolan ar det varmt och kvavt i klassrummen trots höstvädret. Både elever och lärare klagar och mår dåligt av den dåliga luften.  Det är inte så konstigt då ventiliationen på skolan är nästan 100! år gammal.

-Det känns som om vi är lågprioriterade, konstaterar rektor Sven Erik Tunerholt som lär fa vanta på renovering ännu nägra år.

Det är kvart. När solen ligger på blir det för värmt. Det luktar äckligt. Så beskriver Marko Sangaletti Lofgren, Bengin Öcal and Joakim Sundberg luften i vissa klassrum på Högalindsskolan. Läraren Pelle Flygare säger att han ofta slås av den dåliga luften när han varit i ett klassrum, går ut en stund, och kommer tillbaka igen.

-Då blir det extra tydligt. I borjan på lektioner brukar luften vara bra, men efter 40 minuter är den inte det längre. Högalidsskolan ligger efter när det gäller renovering, det är dags nu, säger han.

Rektor Sven Erik Tunerholt håller med. Sedan han borjade jobba på skolan 1979 har han påtalat  för Sisab att ventilationen, som är densamma som när skolan byggdes 1921, borde bytas ut.

Fick ny huvudman
Det tog tid. Men 2006 hände faktiskt nagot.

-Då renoverades C-flygeln, men när vi i samma veva bytte huvudman från stadsdelforvaltningen till utbildninsförvalningen stannade allt upp, säger han.

Så ventiliationen i resten av den 10 000 kvadratmeter stora byggnaden är densammen som för nästan 100 år sedan.

-Det är viktigt med bra luft. Allergin bland unga har exploderat och jag tror en anledning är att vi har det för tilslutet i vära bostader.  Jag tycker att det är lite onödigt att det tar så lång tid innan vi får ny ventilation. Det känns som att vi är lågprioriterade.

Det är Sisab som är ansvarig för ventilationen på skolan.

Hur kommer dig sig attdet tar sådan tid att få den utbytt
Katarina Werner, informatör på Sisab, säger att tanken var att hela skolan skulle byggas om i samband med att C Flygeln renoverades. men fär att hålla nere kostnaderna behövde man samköra bytet av ventilationen med annan ombyggnad på skolan. Därfor bestämde de sig för att vänta på beslut om hur skolan ska förändras.

Väntar på beslut

Så nu väntar Sisab på ett inriktningsbeslut från utbildningsförvaltningen.

Hur går det
-Vi utreder hur vi ska använda Högalind i framtiden. Ska dansklasserna vara kvar, ska vi ta emot elever från Liljeholmen och hur ska vi anpassa skolan för förändringarna, säger Bengt Nilsson biträdande grundskolechef på utbildningsförvaltningen.

Så när kan ventilationen vara utbytt
-Det är ett stort ombyggnadsärende, men hur lång tid det tar beror på exakt hur stort det blir. Det blir lite spekulationer men om Sisab gör om ventilationen samtidigt some de ändra förändringarna genomsförs skulle jag kunna tänka mig att det ar klart hösten 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: